Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaŋ˧˥ ŋa̤ː˨˩tʂa̰ŋ˩˧ ŋaː˧˧tʂaŋ˧˥ ŋaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂaŋ˩˩ ŋaː˧˧tʂa̰ŋ˩˧ ŋaː˧˧

Tính từ sửa

trắng ngà

  1. Trắng màu ngà voi, hơi vàng, trông đẹp.
    Tấm lụa trắng ngà.

Tham khảo sửa