Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

take care

  1. Trông nom, quản sóc.