Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨi̤˨˩ hwaʔan˧˥tʂi˧˧ hwaːŋ˧˩˨tʂi˨˩ hwaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂi˧˧ hwa̰n˩˧tʂi˧˧ hwan˧˩tʂi˧˧ hwa̰n˨˨

Động từ

sửa

trì hoãn

  1. Để chậm lại, chưa làm ngay.
    Việc rất gấp, không thể trì hoãn được.

Tham khảo

sửa