Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəp˧˥ xajk˧˥tiə̰p˩˧ kʰa̰t˩˧tiəp˧˥ kʰat˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəp˩˩ xajk˩˩tiə̰p˩˧ xa̰jk˩˧

Động từ

sửa

tiếp khách

  1. Đón rướcchuyện trò với người đến thăm mình.
  2. Nói gái điếm đón khách làng chơi (cũ).

Tham khảo

sửa