Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

 
thực vật học

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ̰ʔk˨˩ və̰ʔt˨˩ ha̰ʔwk˨˩tʰɨ̰k˨˨ jə̰k˨˨ ha̰wk˨˨tʰɨk˨˩˨ jək˨˩˨ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨk˨˨ vət˨˨ hawk˨˨tʰɨ̰k˨˨ və̰t˨˨ ha̰wk˨˨

Danh từ sửa

thực vật học

  1. Môn khoa học nghiên cứu về thực vật.
    Phòng thí nghiệm nghiên cứu về thực vật học.

Tham khảo sửa