Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəː˧˥ lə̰ːʔ˨˩tʰə̰ː˩˧ lə̰ː˨˨tʰəː˧˥ ləː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəː˩˩ ləː˨˨tʰəː˩˩ lə̰ː˨˨tʰə̰ː˩˧ lə̰ː˨˨

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

thớ lợ

  1. Khéo léo, đưa đẩy một cách thiếu thành thật cho người ta vui lòng.
    Ăn nói thớ lợ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa