Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰḛ˧˩˧ saːk˧˥tʰe˧˩˨ sa̰ːk˩˧tʰe˨˩˦ saːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰe˧˩ saːk˩˩tʰḛʔ˧˩ sa̰ːk˩˧

Danh từ sửa

thể xác

  1. Phần vật chất của con người.

Tham khảo sửa