Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰḛ˧˩˧ ziə̰ʔn˨˩tʰe˧˩˨ jiə̰ŋ˨˨tʰe˨˩˦ jiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰe˧˩ ɟiən˨˨tʰe˧˩ ɟiə̰n˨˨tʰḛʔ˧˩ ɟiə̰n˨˨

Danh từ sửa

thể diện

  1. Những cái làm cho người ta coi trọng mình khi tiếp xúc (nói tổng quát).
    Vì dối trá mà mất thể diện trước bạn bè.
    Giữ thể diện cho gia đình.

Tham khảo sửa