Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨəŋ˧˧ lɨə̰ʔŋ˨˩tʰɨəŋ˧˥ lɨə̰ŋ˨˨tʰɨəŋ˧˧ lɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨəŋ˧˥ lɨəŋ˨˨tʰɨəŋ˧˥ lɨə̰ŋ˨˨tʰɨəŋ˧˥˧ lɨə̰ŋ˨˨

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

thương lượng

  1. Nói bai bên bàn bạc nhằm đi đến đồng ý.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa