Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰu˧˥ vuj˧˧tʰṵ˩˧ juj˧˥tʰu˧˥ juj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˩˩ vuj˧˥tʰṵ˩˧ vuj˧˥˧

Danh từ sửa

thú vui

  1. Điều lôi cuốn, tạo nên hứng thú, vui thích.
    Tìm thú vui trong công việc.
    Ở đây chẳng có thú vui gì.

Tham khảo sửa