Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̤jŋ˨˩ tïk˧˥tʰan˧˧ tḭ̈t˩˧tʰan˨˩ tɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰajŋ˧˧ tïk˩˩tʰajŋ˧˧ tḭ̈k˩˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thành tích

  1. Công lao ghi được, đạt được.
    Thành tích cách mạng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa