Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tam˧˥ naŋ˧˥ta̰m˩˧ na̰ŋ˩˧tam˧˥ naŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tam˩˩ naŋ˩˩ta̰m˩˧ na̰ŋ˩˧

Động từ sửa

tắm nắng

  1. Phơi mình ngoài nắng cho khỏe người.
    Tắm nắng ở bãi biển.

Dịch sửa

Tham khảo sửa