Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨəŋ˧˧ ɗə̤wŋ˨˩tɨəŋ˧˥ ɗəwŋ˧˧tɨəŋ˧˧ ɗəwŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɨəŋ˧˥ ɗəwŋ˧˧tɨəŋ˧˥˧ ɗəwŋ˧˧

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

tương đồng

  1. Giống nhau (bên cạnh những cái khác nhau)

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa
  • Tương đồng, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam