Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tem˧˧tem˧˥tem˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tem˧˥tem˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

têm

  1. "Têm trầu" nói tắt.

Tham khảo

sửa