Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán 凶暴.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
huŋ˧˧ ɓa̰ːʔw˨˩huŋ˧˥ ɓa̰ːw˨˨huŋ˧˧ ɓaːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
huŋ˧˥ ɓaːw˨˨huŋ˧˥ ɓa̰ːw˨˨huŋ˧˥˧ ɓa̰ːw˨˨

Tính từ sửa

hung bạo

  1. Hung áctàn bạo.
    Bọn ác ôn hung bạo.

Dịch sửa

Tham khảo sửa