Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ta̤ːj˨˩ tï̤ŋ˨˩taːj˧˧ tïn˧˧taːj˨˩ tɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːj˧˧ tïŋ˧˧

Tính từ

sửa

tài tình

  1. Giỏi giangkhéo léo đến mức đáng khâm phục.
    Nét vẽ tài tình.
    Đường bóng tài tình.

Tham khảo

sửa