Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swi˧˧ sɛt˧˥ʂwi˧˥ sɛ̰k˩˧ʂwi˧˧ sɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂwi˧˥ sɛt˩˩ʂwi˧˥˧ sɛ̰t˩˧

Động từ sửa

suy xét

  1. Vận dụng trí tuệ để nghĩ ngợi cân nhắc.
    Suy xét xem nên đi hay ở.

Dịch sửa

Tham khảo sửa