Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiʔi˧˥ ŋə̰ːʔj˨˩ŋi˧˩˨ ŋə̰ːj˨˨ŋi˨˩˦ ŋəːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋḭ˩˧ ŋəːj˨˨ŋi˧˩ ŋə̰ːj˨˨ŋḭ˨˨ ŋə̰ːj˨˨

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

nghĩ ngợi

  1. Suy xét kỹ; suy xétlo lắng.
    Thất bại đó đã làm cho tôi nghĩ ngợi nhiều.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa