Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˌsə.pə.ˈzɪ.ʃən/

Danh từ

sửa

supposition /ˌsə.pə.ˈzɪ.ʃən/

 1. Sự giải thiết, sự giả định.
  on the supposition that... — giả sử như...
 2. Giả thuyết, ức thuyết.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /sy.pɔ.zi.sjɔ̃/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
supposition
/sy.pɔ.zi.sjɔ̃/
suppositions
/sy.pɔ.zi.sjɔ̃/

supposition gc /sy.pɔ.zi.sjɔ̃/

 1. Sự giả định, sự giả thiết; giả thiết.
  Une absurde supposition — một giả thiết vô lý
 2. (Luật học, pháp lý) Sự (giả) mạo (chúc thư... ).
  Supposition de nom — sự mạo danh
 3. (Từ cũ, nghĩa cũ) Sự đánh tráo.
  Supposition d’enfant — sự đánh tráo trẻ em
  une supposition que — (thông tục) giả sử rằng

Tham khảo

sửa