Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌstreɪt.ˈfɔr.wɜːd/

Tính từ sửa

straightforward /ˌstreɪt.ˈfɔr.wɜːd/

  1. Thành thật, thẳng thắn; cởi mở.
  2. Không phức tạp, không rắc rối (nhiệm vụ... ).

Tham khảo sửa