Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /sɔ.sjal.de.mɔ.kʁa.si/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
social-démocratie
/sɔ.sjal.de.mɔ.kʁa.si/
social-démocratie
/sɔ.sjal.de.mɔ.kʁa.si/

social-démocratie gc /sɔ.sjal.de.mɔ.kʁa.si/

  1. Đảng hội dân chủ.
  2. Trào lưu xã hội dân chủ.

Tham khảo sửa