Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sïŋ˧˧ ma̰ːʔŋ˨˩ʂïn˧˥ ma̰ːŋ˨˨ʂɨn˧˧ maːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂïŋ˧˥ maːŋ˨˨ʂïŋ˧˥ ma̰ːŋ˨˨ʂïŋ˧˥˧ ma̰ːŋ˨˨

Danh từ sửa

sinh mạng

  1. Mạng sống của con người.
    Đừng có coi nhẹ sinh mạng!

Đồng nghĩa sửa