Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sïŋ˧˧ mə̰ʔjŋ˨˩ʂïn˧˥ mḛn˨˨ʂɨn˧˧ məːn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂïŋ˧˥ meŋ˨˨ʂïŋ˧˥ mḛŋ˨˨ʂïŋ˧˥˧ mḛŋ˨˨

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi