Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
siəw˧˧ kwəwk˧˥ zaː˧˧ʂiəw˧˥ kwə̰wk˩˧ jaː˧˥ʂiəw˧˧ wəwk˧˥ jaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂiəw˧˥ kwəwk˩˩ ɟaː˧˥ʂiəw˧˥˧ kwə̰wk˩˧ ɟaː˧˥˧

Tính từ sửa

siêu quốc gia

  1. Vượt lên giới hạn của quốc gia, chính phủ, nhà nước.
    Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia.

Dịch sửa