Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨk˧˥ kɛw˧˥ʂɨ̰k˩˧ kɛ̰w˩˧ʂɨk˧˥ kɛw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨk˩˩ kɛw˩˩ʂɨ̰k˩˧ kɛ̰w˩˧

Danh từ sửa

sức kéo

  1. Sức của súc vật, máy kéo dùng để kéo cày bừa, kéo xe, v.v. nói chung.
    Nuôi trâu bò để lấy sức kéo.

Tham khảo sửa

  • Sức kéo, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam