Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːŋ˧˥ swa̰ː˧˩˧ʂa̰ːŋ˩˧ ʂuə˧˩˨ʂaːŋ˧˥ ʂuə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːŋ˩˩ ʂuə˧˩ʂa̰ːŋ˩˧ ʂṵʔə˧˩

Tính từ sửa

sáng sủa

 1. Có nhiều ánh sáng.
  Nhà cửa sáng sủa.
 2. Có vẻ thông minh.
  Mặt mũi sáng sủa.
 3. Dễ hiểu, rõ ràng.
  Câu văn sáng sủa.
 4. Có nhiều triển vọng tốt.
  Tương lai sáng sủa.

Tham khảo sửa