Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːŋ˧˥ ɓawŋ˧˥ʂa̰ːŋ˩˧ ɓa̰wŋ˩˧ʂaːŋ˧˥ ɓawŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːŋ˩˩ ɓawŋ˩˩ʂa̰ːŋ˩˧ ɓa̰wŋ˩˧

Tính từ

sửa

sáng bóng

  1. Nói đồ đạc đánh nhẵn, phản chiếu ánh sáng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa