Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laː˧˧ tïŋ˧˧laː˧˥ tïn˧˥laː˧˧ tɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laː˧˥ tïŋ˧˥laː˧˥˧ tïŋ˧˥˧

Từ nguyên

sửa

Từ tiếng Pháp latin.

Tính từ

sửa

Latinh, La Tinh, La-tinh

  1. Thuộc về giống người La Mã cổ.
    Chữ Latinh.
    Văn học Latinh.
  2. Thừa hưởng ngôn ngữ, nền văn hóa của người La Mã xưa.
    Châu Mỹ Latinh.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa