Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwḭʔ˨˩ lwḭʔ˨˩kwḭ˨˨ lwḭ˨˨wi˨˩˨ lwi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwi˨˨ lwi˨˨kwḭ˨˨ lwḭ˨˨

Định nghĩaSửa đổi

quỵ luỵ

  1. Luồn lọt để nhờ vả xin xỏ.
    Quỵ luỵ quan thầy.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi