Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̤w˨˩ sin˧˧kəw˧˧ sin˧˥kəw˨˩ sɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəw˧˧ sin˧˥kəw˧˧ sin˧˥˧

Động từ sửa

cầu xin

  1. Xin nài khẩn khoản, nhẫn nhục nói chung.
    Cầu xin người có quyền thế.
    Không cần cầu xin ai điều gì.

Tham khảo sửa