Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwe˧˧ mṳə˨˩kwe˧˥ muə˧˧we˧˧ muə˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwe˧˥ muə˧˧kwe˧˥˧ muə˧˧

Tính từ sửa

quê mùa

  1. Mộc mạc, thật thà như ngườinông thôn.
    Ăn mặc quê mùa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa