Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nəwŋ˧˧ tʰon˧˧nəwŋ˧˥ tʰoŋ˧˥nəwŋ˧˧ tʰoŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəwŋ˧˥ tʰon˧˥nəwŋ˧˥˧ tʰon˧˥˧

Danh từ sửa

nông thôn

  1. Làng mạc sống bằng sản xuất nông nghiệp, khác với thành thị.

Dịch sửa

Tham khảo sửa