Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /pʁɔ.ɡʁɛ/

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
progrès
/pʁɔ.ɡʁɛ/
progrès
/pʁɔ.ɡʁɛ/

progrès /pʁɔ.ɡʁɛ/

 1. Sự tiến lên.
  Les progrès d’une armée — sự tiến lên của một đạo quân
 2. Bước tiến; sự tiến bộ.
  Les progrès d’un écolier — bước tiến của một học sinh
  croire au progrès — tin ở sự tiến bộ
 3. Sự tiến triển, sự lan truyền.
  Les progrès d’un incendie — sự lan truyền của đám cháy
  les progrès d’une épidémie — sự lan truyền của dịch tễ

Tham khảo

sửa