Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laːn˧˧ ʨwiə̤n˨˩laːŋ˧˥ tʂwiəŋ˧˧laːŋ˧˧ tʂwiəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːn˧˥ tʂwiən˧˧laːn˧˥˧ tʂwiən˧˧

Động từ sửa

lan truyền

  1. Truyền ra, lan rộng ra khắp nơi.
    Dịch bệnh lan truyền.
    Tin đồn lan truyền khắp vùng.
    Hơi ấm lan truyền khắp cơ thể.

Tham khảo sửa

  • Lan truyền, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam