Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈpɔrtʃ/

  Hoa Kỳ  [ˈpɔrtʃ]

Danh từSửa đổi

porch /ˈpɔrtʃ/

  1. Cổng (ra vào); cổng vòm.
  2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Hiên, , hành lang.
  3. (The porch) Cổng vòm ở thành A-ten (nơi Giê-non truyền bá triết lý cho các môn đệ); trường phái cấm dục của Giê-non); triết lý cấm dục của Giê-non.

Tham khảoSửa đổi

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)