Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈpɑː.pjə.lɜː.li/

Phó từSửa đổi

popularly /ˈpɑː.pjə.lɜː.li/

  1. Với tính chất đại chúng, với tính chất quần chúng.
  2. Được quần chúng ưa thích, được nhân dân yêu mến.

Tham khảoSửa đổi