Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵj˧˩˧fuj˧˩˨fuj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fuj˧˩fṵʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

phủi

  1. Gạt nhẹ.
    Phủi bụi.

Tham khảo sửa