Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṵʔ˨˩ lṵʔk˨˩fṵ˨˨ lṵk˨˨fu˨˩˨ luk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fu˨˨ luk˨˨fṵ˨˨ lṵk˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

phụ lục

  1. Phần tài liệu kèm thêm để bổ sung cho nội dung của tài liệu chính.

Tham khảo sửa