Mở trình đơn chính

Mục lục

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

permalink

  1. Trong khoa học máy tính. Liên kết tới các nội dung không bao giờ thay đổi.

Từ nguyênSửa đổi

Là kết hợp của hai từ tiếng Anh permanent (vĩnh cửu) và link (liên kết).

DịchSửa đổi