Tiếng Afrikaans

sửa
 
Wikipedia tiếng Afrikaans có bài viết về:

Từ nguyên

sửa

Vay mượn từ tiếng Latinh pēnis.

Danh từ

sửa

penis (số nhiều penisse)

  1. (giải phẫu học) Dương vật.

Từ dẫn xuất

sửa

Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈpi.nɪs/
  Hoa Kỳ (California)

Danh từ

sửa

penis (số nhiều penises hoặc penes)

  1. (Giải phẫu) Dương vật, ngọc hành.
  2. (Thông tục) Chim, Buồi, Cặc, Cu

Tham khảo

sửa