Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

pendant

 1. Mặt dây chuyền
 2. Tua tòn ten (của dây chuyền, vòng, xuyến, đèn treo).
 3. Hoa tai.
 4. (Hàng hải) Dây móc thòng lọng (treo trên cột buồm) ((cũng) pennant).
 5. (Hàng hải) Có đuôi nheo.
 6. Vật giống, vật đối xứng.
  to be a pendant to... — là vật đối xứng của...

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /pɑ̃.dɑ̃/

Giới từSửa đổi

pendant /pɑ̃.dɑ̃/

 1. Trong khi.
  Pendant mon absence — trong khi tôi vắng
  Pendant que je parle — trong khi tôi nói
  Pendant que — trong khi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
pendant
/pɑ̃.dɑ̃/
pendants
/pɑ̃.dɑ̃/

pendant /pɑ̃.dɑ̃/

 1. Cái đi đôi với, cái sóng đôi với, người xứng với.

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực pendant
/pɑ̃.dɑ̃/
pendants
/pɑ̃.dɑ̃/
Giống cái pendante
/pɑ̃.dɑ̃t/
pendantes
/pɑ̃.dɑ̃t/

pendant /pɑ̃.dɑ̃/

 1. Treo, rủ, thõng xuống.
  Les bras pendants — tay thõng xuống
 2. (Luật pháp) Còn treo, chưa giải quyết.
  Affaire pendante — việc còn treo đó chưa giải quyết
  fruits pendants par les branches — xem fruit
  fruits pendants par les racines — xem fruit

Tham khảoSửa đổi