Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɑː.pjə.lənts/

Danh từ sửa

opulence /ˈɑː.pjə.lənts/

  1. Sự giàu có, sự phong phú.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ɔ.py.lɑ̃s/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
opulence
/ɔ.py.lɑ̃s/
opulences
/ɔ.py.lɑ̃s/

opulence gc /ɔ.py.lɑ̃s/

  1. Sự giàu có, sự phong phú.
    Vivre dans l’opulence — sống trong cảnh giàu có
  2. Sự nở nang, sự thừa.

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa