Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ə.ˈpɪn.jən/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

opinion /ə.ˈpɪn.jən/

 1. ý kiến, quan điểm.
  in my opinion — theo ý kiến tôi
  a matter of opinion — một vấn đề có thể tranh cãi
 2. Dư luận.
  public opinion — dư luận, công luận
 3. Sự đánh giá; (+ phủ định) sự đánh giá cao.
  to have a high opinion of somebody — đánh giá cao người nào
  to have no opinion of somebody — không đánh giá ai cao

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɔ.pi.njɔ̃/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
opinion
/ɔ.pi.njɔ̃/
opinions
/ɔ.pi.njɔ̃/

opinion gc /ɔ.pi.njɔ̃/

 1. ý kiến.
  Donner son opinion — bày tỏ ý kiến
 2. Dư luận.
  Opinion publique — dư luận quần chúng, công luận
 3. Quan điểm, tư tưởng.
  Opinions politiques — quan điểm chính trị
  Liberté d’opinion — tự do tư tưởng
  avoir bonne (mauvaise) opinion de — đánh giá cao (thấp)
  c’ est une affaire d’ opnion — cái đó tuỳ thuộc ý kiến chủ quan của mỗi người
  sondage d’ opinion — thăm dò dư luận

Tham khảo sửa