Tiếng Hà LanSửa đổi


Giới từSửa đổi

onder

  1. dưới: ở bên xuống
  2. giữa
    onder vrienden – giữa bạn với nhau
    onder ons – giữa chúng ta với nhau

Trái nghĩaSửa đổi

boven, op

Từ dẫn xuấtSửa đổi

onderaan, onderste, onder andere