Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nuəj˧˥nuə̰j˩˧nuəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nuəj˩˩nuə̰j˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

nuối

  1. Nói người sắp chết ráng sức chờ người thân để trối trăng.

Tham khảo

sửa