Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nuəj˧˥nuə̰j˩˧nuəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nuəj˩˩nuə̰j˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nuối

  1. Nói người sắp chết ráng sức chờ người thân để trối trăng.

Tham khảo sửa