Tiếng Anh sửa


Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈnɑɪt/
  Hoa Kỳ

Từ đồng âm sửa

Danh từ sửa

night /ˈnɑɪt/

 1. Đêm, tối, cảnh tối tăm.
  the whole night — suốt đêm, cả đêm
  by night — về đêm
  at night — ban đêm
  night after night — đêm đêm
  night and day — suốt ngày đêm không dứt
  o' nights — (thông tục) về đêm, ban đêm
  tomorrow night — đêm mai
  at (in the) deal of night — lúc nửa đêm, lúc đêm khuya thanh vắng
  as black (dark) as night — tối như đêm
  a dirty night — một đêm mưa bão
  to have (pass) a good night — đêm ngủ ngon
  to have (pass) a bad night — đêm mất ngủ, một đêm ngủ không yên
  night out — tối được nghỉ, tối rảnh việc (người làm); (một) đêm đi chơi không về nhà
  to make a night of it — vui đùa, chơi bời, rượu chè cả đêm
  to turn night into day — lấy đêm làm ngày
  the night of ignorance — cảnh ngu dốt tối tăm

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa