Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲəː˧˥ la̰ːʔj˨˩ɲə̰ː˩˧ la̰ːj˨˨ɲəː˧˥ laːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəː˩˩ laːj˨˨ɲəː˩˩ la̰ːj˨˨ɲə̰ː˩˧ la̰ːj˨˨

Động từ sửa

nhớ lại

  1. Suy nghĩ lại những ký ức trong quá khứ.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)