Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋəjŋ˧˧ ʨiən˧˥ŋen˧˥ ʨiə̰ŋ˩˧ŋəːn˧˧ ʨiəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋeŋ˧˥ ʨiən˩˩ŋeŋ˧˥˧ ʨiə̰n˩˧

Từ nguyênSửa đổi

Nghênh: đón; chiến: đánh nhau

Động từSửa đổi

nghênh chiến

  1. Đón địch đến để đánh.
    Máy bay của ta vút lên nghênh chiến.
    Truyền hịch cho tướng sĩ nghênh chiến (Nguyễn Huy Tưởng)

Tham khảoSửa đổi