Tiếng Việt

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨə̤j˨˩ ləːn˧˥ŋɨəj˧˧ lə̰ːŋ˩˧ŋɨəj˨˩ ləːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨəj˧˧ ləːn˩˩ŋɨəj˧˧ lə̰ːn˩˧

Danh từ

sửa

người lớn

  1. một người đã qua tuổi vị thành niên và là người đã trưởng thành.
    Con cái đều đã trở thành người lớn cả rồi.

Dịch

sửa