Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋam˧˧ ŋam˧˧ŋam˧˥ ŋam˧˥ŋam˧˧ ŋam˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋam˧˥ ŋam˧˥ŋam˧˥˧ ŋam˧˥˧

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

ngăm ngăm

  1. Nói nước da hơi đen.
  2. Nói bụng hơi đau.

Dịch sửa

Tham khảo sửa